Procedury

Korzyści

Bezpieczeństwo

Elektroniczne procedury zakupowe realizowane przez platformę interzam.pl są zgodne z przepisami krajowego prawa zamówień publicznych, dyrektyw UE, działają wg najlepszych praktyk zarządzania. Procedowanie informacji jest dostosowane do uwarunkowań gospodarczych podmiotów sektora publicznego a także sektora przedsiębiorstw MSP.
Użytkownicy, wdrażający platformę interzam.pl do praktyki zakupowej, zyskują zaufanie sektora dostawców i otwierają sobie dostęp do nowych ofert. Poprzez cyfryzację procedur przetargowych, następuje wzrost efektywności pracy działów zamówień publicznych i zakupowych co skutkuje obniżeniem kosztów nabycia i cen kontraktowych.
Ochrona danych procedowanych przez aplikację jest wielopoziomowa. Od zabezpieczeń przed fizycznym i zdalnym dostępem osób niepowołanych po zabezpieczenia protokołem szyfrującym. Dokonywany jest systematyczny backup danych. Dostęp jest zabezpieczany unitakowymi hasłami i kodami zmiennymi w czasie.