Bezpieczeństwo

Użytkownicy Platformy mają zapewnione  bezpieczeństwo na 3 poziomach

 1.        Zabezpieczenie serwerów

a.       zabezpieczenia fizyczne

Nasze serwery zabezpieczone są  fizycznie  przed wglądem osób trzecich 

b.      zabezpieczenia zdalne

Nasze bazy danych są zabezpieczone przed zdalnym dostępem osób trzecich

2.        Zabezpieczenie systemu

a.       Elektroniczna kłódka

Transmisja danych pomiędzy serwerem a użytkownikami platformy jest szyfrowana protokołem SSL z wykorzystaniem 128/256 bitowej siły szyfrowania. 

b.      Captcha

Zabezpieczenie pozwalające na przesłanie danych wypełnionych tylko przez człowieka

c.       Kopie bezpieczeństwa

System dokonuje codziennego zapisu kopii bezpieczeństwa.

3.        Zabezpieczenie użytkownika

a.       Login i hasło

Celem identyfikacji użytkownika przez system użytkownik ustala swój LOGIN i HASŁO w procesie rejestracji. LOGIN-u jest nazwą użytkownika pod jaką jest widziany przez system. LOGIN jest alfanumerycznym ciągiem znaków zawierającym minimum 6 pozycji. HASŁO jest elektronicznym kluczem dostępu do systemu, ciągiem alfanumerycznych znaków, składającym się z co najmniej ośmiu pozycji, zawierającym znaki specjalne. Aby użytkownik mógł wejść do systemu,  konieczne jest wprowadzenie do systemu identyfikującego go LOGIN-u oraz wprowadzenie HASŁA. Komplet LOGIN i HASŁO są unikatowe dla danego użytkownika.

b.      Weryfikacja

Każdy zainteresowany korzystaniem z Platformy po wprowadzeniu danych do formularza rejestrowego podlega wstępnej  weryfikacji przez system i uprawnione osoby. Po przejściu procesu weryfikacji jest generowany  e-mail wysyłany na podany przez  użytkownika adres

c.       Kod dostępu

Aby użytkownik portalu  mógł stać się dostawcą - uczestnikiem wybranej aukcji konieczne jest uzyskanie przez niego jednorazowego  KODU DOSTĘPU.   Kod ten jest generowany elektronicznie przez system w postaci ciągu znaków. Kod jest jednorazowy i jest aktywny tylko w czasie danej aukcji, do której zamawiający-organizator danej aukcji dopuścił dostawcę.