Dodatkowe Rezerwy

Przetargi elektroniczne są najprostszym narzędziem do nieomal natychmiastowej widocznej poprawy efektywności finansowej jednostki budżetowej.  Możliwość nabycia usług, dostaw lub robót budowlanych  za kwoty mniejsze niż oznaczone w budżecie spowodują powstanie nadwyżki fiansowej, którą można zagospodarować na inne cele, przestrzegając równocześnie dyscyplinę budżetową.