dywersyfikacja dostawców

Uzależnienie od dostawców i nie weryfikowanie warunków dostaw kluczowych pozycji zakupowych może skutkować obniżaniem jakości dostaw oraz gorszymi parametrami finansowymi takimi jak: cena, termin płatności, reklamacje, gwarancja, poziom dostaw itd.  Dlatego ważne jest monitorowanie rynku dostaw i usług. Jednym z takich narzędzi jest niniejsza platforma.

Używanie internetowych narzędzi do poszukiwania i wyłaniania dostawców powoduje iż ogłoszenie o przetargu na dostawy roznosi się szerokim echem w wirtualnym świecie. Dotarcie do nowych dostawców a nawet wszystkich dostawców z informacją o zapotrzebowaniu na produkt jest możliwy i tańszy z użyciem https://interzam.pl niż metodami tradycyjnymi. Platforma przyjmie każdą ilość ofert i wskaże ofertę o najlepszych dla Zamawiajacego parametrach.

Pozyskanie innych dostawców może spowodować polepszenie portoflio dostawców a zwłaszcza zmniejszenie ryzyka zaopatrzenia u jednego tylko dostawcy. Może polepszyć jakość oferowanych produktów zarówno przez dotychczasowego Dostawcę jak i przez nowego Dostawcę wyłonionego w przetargu niepublicznym.