e-zakupy

E-procurement - to proces elektronicznego zarządzania procesem zamówień, obejmuje wszystkie
procedury zakupowe w organizacji i na wszystkich jej poziomach. Wdrożenie e-procurment powoduje:
  • Automatyzacja procesu zakupowego: uwalnia dział zakupów od żmudnych i nieefektywnych zadań i pozwala na skoncentrowanie się na relacjach z dostawcami i realizacji umowy
  • Kontrola zakupów: umożliwia centralną koordynację planowania, budżetowania oraz monitorowania procesu zakupów
  • Standaryzacja asortymentu: wprowadza weryfikację kupowanego asortymentu
Za pomocą e-procurement można usprawnić procesy biznesowe jak i uzyskać oszczędności wynikające z tańszych zakupów materiałów i usług. Elektroniczny obieg dokumentów pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na przygotowanie zamówień.
Przetargi internetowe to wygodne i proste narzędzie zakupowe wspierające proces wyboru dostawców. Zarówno w sektorze prywatnym jak i w sektorze publicznym cechuje je dwustopniowość:
  1. wstępna kwalifikacja potencjalnych dostawców na podstawie złożonych ofert wstępnych i niezbędnych dokumentów,
  2. przetargi elektroniczne jako negocjacje on-line.
Zapewnienie efektywnego funkcjonowania działu zakupów wymaga koncentracji na kluczowych dostawcach, a w szczególności budowania relacji opartych o partnerską współpracę. Celem takich takich działań jest zwiększenie innowacyjności, poprawa współpracy zespołowej, obniżenie cen jednostkowych oraz całkowitych kosztów funkcjonowania.