elektroniczne katalogi

Ze względu na szerokie możliwości systemu stosujemy elastyczną politykę cenową, której najważniejszą zaletą jest ukierunkowanie na satysfakcję klienta.  

Aplikacja e-katalogu pozycji zakupowych umożliwia przygotowanie listy zakupów dla każdej branży. Kreator opisu przedmiotu zamówienia umożliwia ustandaryzowanie każdej pozycji. Opracowane opisy, gotowe do pobrania mogą być udostępnione samodzielnie bez konieczności nabywania całego systemu.

 Wycena dostępu do e-katalogu jest wykonywania w każdym przypadku indywidualnie dla każdego podmiotu.