Grupy Zakupowe

Grupa zakupowa (group purchasing organization – GPO) – to grupa podmiotów, które podjęły współpracę celem agregacji zapotrzebowania i dokonania wspólnego zakupu za pośrednictwem jednego z nich lub korzystając z operatora zewnętrznego, spodziewając się osiągnięcia efektu skali, silniejszej pozycji w negocjacjach z dostawcami oraz uzyskania lepszych warunków handlowych. Motywacją współpracy jest  mechanizm otrzymania lepszych cen dla większych budżetów zakupowych i wolumenów. Wspólne zakupy dają  przewagę negocjacyjną wobec dostawców ale dają też szansę na pozyskanie większego partnera z bardziej stabilnymi jakościowo dostawami.

 W Polsce powoli powstają Grupy Zakupowe zarówno jednostek publicznych jak i przedsiębiorstw sektora MSP.