Grupy Zakupowe

Platforma interzam.pl, zbudowana w unikatowej webowej technologii, udostępnia moduł IZP (integrator zakupów publicznych) dla wielu Nabywców, umożliwiający zarządzanie zakupami w grupie zakupowej podmiotów zdecydowanych na współpracę. Grupy Zakupowe organizują się celem przeprowadzenia wspólnej procedury zakupowej dla nabycia takich samych produktów używanych przez nich do realizacji swoich celów gospodarczych lub publicznych.  Użytkownikami systemu mogą być firmy lub jednostki publiczne.  Moduł IZP możliwa uczestnikowi Grupy Zakupowej indywidualny dostęp do swojego zamówienia uwidocznionego na "koncie użytkownika".  Równocześnie  moduł ten agreguje indywidualne zamówienia uczestników i generuje wspólne zamówienie dla całej grupy zakupowej.  Definiowanie parametrów produktów wspólnie kupowanych następuje w elektronicznym generatorze parametrów opisujących produkt. Moduł umożliwia wyłonienie dostawcy w trybie elektronicznego przetargu. Dostęp do modułu mają tylko zarejestrowani uczestnicy Grupy Zakupowej.

Jeśli jesteś uczestnikiem pilotażowej  medycznej  grupy zakupowej, proszę kliknąć na link aby się zalogować.

Jeśli chciałbyś wziąć udział we wspólnych zakupach lub zainicjować grupę zakupową proszę się zarejestrować tutaj: https://interzam.pl/rejestracja i skorzystać z formularza komunikacyjnego by opisać swoje oczekiwania