InterZAM

diagram

InterZAM wspiera funkcje zakupowe w sektorze publicznym i prywatnym, dla organizacji wielooddziałowych, struktur rozproszonych  oraz branżowych grup zakupowych. Wspiera 3 cechy dobrej organizacji: gospodarność, funkcjonalność, wiarygodność

 GOSPODARNOŚĆ to uważne podejście do kosztów działania.

Wdrożenie platformy InterZAM redukuje pracochłonność obsługi procedur zakupowych, obniża ceny zakupów i koszty przetargów. E-procedury stosowane w InterZAM usprawniają zarządzanie zakupami oraz obejmują większą ilość potencjalnych dostawców. Platforma poprawia efektywność budżetu zakupowego.

FUNKCJONALNOŚĆ to gwarancja prawidłowego wypełniania funkcji zakupowych.

Funkcjonalność platformy InterZAM pozwala na automatyczne generowanie dokumentów, unikatowe tworzenie e-katalogów, indywidualną lub grupową organizację e-przetargów, bezstronnie wskazanie dostawcy, publikowanie ogłoszeń i składanie zamówień z umowy wprost z systemu.

 WIARYGODNOŚĆ  to transparentność i bezpieczeństwo procedur zakupowych. 

InterZAM jest dostępna w trybie SaaS, co umożliwia bieżącą nowelizację programu oraz  stałą eliminację zagrożeń. Zasoby w InterZAM mają wielostopniową ochronę. Dostęp do informacji reguluje system uprawnień, a wyszukiwanie danych ułatwia system filtrów. Korzystanie przez użytkownika (Zamawiającego dostawy w trybie przetargów (publicznych lub niepublicznych) z InterZAM, gwarantuje transparentność i bezpieczeństwo postępowania przetargowego dla Dostawców. Pozwala to na budowanie wzajemnego zaufania i relacji z potencjalnymi dostawcami co wprost przekłada się na pozyskanie lepszych jakościowo i cenowo ofert.

Więcej na stronie: interzam.pl