Jasne reguły

Udział Dostawców w przetargach obsługiwanych przez platformę  https://interzam.pl 
to korzyść społeczna
równe szanse na pozyskanie zamówienia dzięki internetowej platformie

Z subiektywnym poczuciem udziału w przetargu z góry ustalonym wynikiem, spotkało się wielu przedsiębiorców. Takie poczucie mogło pojawić się podczas udziału zarówno w przetargach publicznych, jak i prywatnych, których zamówienie było finansowane ze środków unijnych. 

Po takich negatywnych doświadczeniach, wielu potencjalnych Dostawców w ogóle rezygnuje z udziału w przetargach. Ta dramatyczna decyzja o rezygnacji z części rynku, powoduje ograniczenie sprzedaży. W Polsce w przetargach publicznych startuje średnio ok 3 firmy/przetarg. Zrobiła się silna polaryzacja przedsiębiorców na Dostawców sektora publicznego i Dostawców do sektora prywatnego.

Elektroniczny kanał sprzedaży poprzez https://interzam.pl gwarantuje Dostawcom iż takie ambiwalentne odczucia przejdą do historii.

Podczas przetargów na platformie https://interzam.pl wszystkich Uczestników obowiązują takie same, jasne i jawne reguły dopuszczenia do przetargu, udziału w  postępowaniu przetargowym, kwalifikacji ofert i wyłonienia wygrywającej oferty. Reguły są ogłaszane na stronie internetowej i ich przestrzeganie jest w każdej chwili weryfikowane przez system i przez konkurentów.

W trakcie trwania postepowania z wykorzystaniem elektornicznych procedur przetargowych nie ma możliwości wprowadzenia niepewności czy też elementów poza systemowych negocjacji.  

Ważne dla wyniku przetargu są tylko te oferty, które w wyznaczonym czasie są wprowadzane on-line w czasie rzeczywistym przez dopuszczonych do przetargu Dostawców.