Jednostki Budżetowe

Jednostki Budżetowe czyli podmioty prawa publicznego są zobowiązane do wyłaniania Wykonawców zgodnie z przepisami Ustawy  "Prawo Zamówień Publicznych" z dn 29.01.2004 z póź zm.
Jednostki publiczne, kóre mogą korzystać z platformy https://interzam.pl to:
  • spółki skarbu państwa
  • jednostki administracji rządowej centralnej i terenowej
  • jednostki administracji samorządowej
  • samodzielne publiczne  Zakłady Opieki Zdrowotnej
  • uczelnie publiczne
  • organy kontroli państwowej lub ochrony prawa, sądy i trybunały
  • instytucje ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
  • jednostki naukowo-badawcze
  • Centralny Zamawiający
  • Grupa Zamawiających udzielająca wspólnego zamówienia
Zamawiający mają do dyspozycji kilka ustawowych trybów przetargowych na udzielenie zamówień płaconych ze srodków publicznych. Najrzadziej używanymi trybami są tryby aukcji i licytacji elektronicznej, a najczęściej przetarg nieograniczony.
Platforma https://interzam.pl jest własnie takim narzędziem internetowym, które umożliwia organizację i realizację przetargów publicznych na dostawy produktów, usług, robót budowlanych z wykorzystaniem procedur elektronicznych w trybie przetargu nieograniczonego.