Korzyści wspólnych zakupów

Uczestnicy Grupy Zakupowej mogą liczyć na osiągnięcie spektakularnych korzyści w wielu obszarach:

  1. finansowym : niższe ceny zakupu, niższe koszty operacyjne funkcjonowania działów zakupów uczestników grupy

  2. organizacyjnym: wybrane czynności procesu zakupowego wykonywane są przez operatora grupy zakupowej (oppe spółka z o.o pełni funkcję niezależnego podmiotu organizującego wspólne przetargi)

  3. transferu wiedzy: przepływ informacji o rynku, produktach i procedurach  od operatora grupy zakupowej do uczestników grupy

  4. usprawnienie zakupów:   wykorzystanie webowej platformy zakupowej operatora grupy (oppe sp z o.o.) do profesjonalnego zarządzania zakupami

.