Korzyści

 5  korzyści kardynalnych z wdrożenia InterZAM

  1. obniżenie kosztów procedur zakupowych
  2. skuteczna dywersyfikacja dostawców
  3. wzrost efektywności i satysfakcji pracy
  4. cyfryzacja procedur zakupowych i przetargowych 
  5. wzrost zaufania Dostawców do Zamawiających

Przetargi w trybie elektronicznym to najbardziej efektywna metoda na właściwe dostawy.