kryteria oceny ofert

Dla Zamawiających Przedsiębiorstw MSP najniższa cena nie jest wystarczającym kryterium do przyjęcia oferty i zawarcia umowy na dostawy.  Często Firmy wymagają brania pod uwagę oprócz ceny, dodatkowe kryteria takie jak:
  • termin płatności
  • termin dostawy
  • gwarancje
  • certyfikaty jakości
  • koszty serwisu
  • koszty montażu
  • wsparcie techniczne 
  • i innych
Niniejsza platforma umożliwia negocjacje on-line kilku kryteriów oraz wybiera najkorzystniejszą ofertę dla zamawiającego zgodnie ze zdefiniowanymi rangami ważności danego kryterium.