Logowanie

Przedsiębiorstwa mogą realizować procedury zakupowe korzystając z aplikacji https://interzam.pl.

Przedsiębiorca organizujący przetargi elektroniczne jako procedurę wyłaniania dostawcy otrzymuje hasło i login oraz dostęp do aplikacji po podpisaniu umowy.

Użytkownik loguje się do systemu Interzam poprzez naciśnięcie 'kluczyka" w prawym górnym rogu oraz wpisania loginu i hasła w pojawiającym się oknie.