Moduł e-katalog

Przeznaczeniem e-katalogu zakupów jest standaryzowanie pozycji zakupowej.  Obejmuje procedury definiowania parametrów przedmiotu zamówienia. Umożliwia kontrolę nabywania produktów o wymaganych parametrach. Ułatwia poszukiwanie dostawców oferujących produkty o zdefiniowanych parametrach przez Zamawiającego. E-katalog może być zintegrowany z oprogramowaniem magazynowym Zamawiającego.

Katalog dostawców ułatwia zarządzanie wykonawcami np weryfikację wiarygodności firm starających sie o udzielenie zamówienia, weryfikację wykonawcy ze względu na jakość realizacji zamówienia.