Moduł e-przetargów

Obejmuje procedury od definiowania warunków dostaw i publikację informacji o przetargu w wybranych miejscach poprzez weryfikację wiarygodności oferentów i ich dopuszczanie do przetargu aż do modułu licytacyjnego warunków dostaw i zawarcia umowy na dostawy.

Moduł ten umożliwia zorganizowanie i zrealizowanie przetargu na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z wybranym  trybem określonym prawem zamówień publicznych:

a. elektronicznym takich jak:

  1. licytacja elektroniczna
  2. aukcja elektroniczna
  3. dynamiczny system dostaw

b. tradycyjnym takim jak:

  1. przetargu nieograniczonego jedno lub wielokryterialnego
  2. przetargu ograniczonego jedno lub wielokryterialnego