Moduł e-rozliczeń

Moduł ten umożliwia monitorowanie przebiegu realizowanej umowy od strony finansowej i materiałowej oraz budżetowej.  Obejmuje procedury od przyjęcia dostawy, przez dystrybucję jej na pojedyncze stanowiska pracy i rozliczenie realizacji umowy.  Wszystkie te procesy są wykonywane elektronicznie z wykorzystaniem platformy.