Moduł e-zamówień

Obejmuje procedury od planowania zapotrzebowania na dany towar czy usługę na stanowisku pracy, przez  agregację wszystkich planów w danej jednostce organizacyjnej i wygenerowanie zestawienia ilościowo-asortmentowego.

Moduł ten umożliwia elektroniczne przetwarzanie informacji i dokumentów z każdego pojedynczego stanowiska pracy i agregowanie w dziale zakupów.

Moduł ten może funkcjonować samodzielnie lub w łączeniu z pozostałymi modułami. Bardzo atrakcyjnym  narzędziem wspomagającym przygotowanie zamówienia jest kreator opisów pozycji zakupowych (przedmioty zamówienia). 

Efektem końcowym tej procedury jest wygenerowanie zbiorczego zamówienia dla całej organizacji celem przeprowadzenia procedury przetargowej. Realizacja zakupu może nastąpić w jednym z trybów przetargowych opisanych ustawą Prawo zamówień Publicznych: tradycyjnym lub elektronicznym. W przypadku wyboru przetargu w trybie licytacji elektronicznej lub aukcji elektronicznej lub dynamicznego systemu dostaw, lub jednym z tradycyjnych trybów, następuje uruchomienie stosownej procedury, która spowoduje przejście do definiowania przetargu w jednym z ww trybów,bez konieczności przepisywania czy też powtarzania wykonanych już procedur.