Niskie Koszty

Udział Dostawców w przetargach obsługiwanych przez platformę  https://interzam.pl
to korzyść finansowa
obniżenie kosztów sprzedaży dzięki elektronicznym procedurom
 
Koszty transakcyjne udziału w przetargach i pozyskania tą drogą zamówień, rzadko są analizowane a potrafią one być całkiem konkretne.
 
W tradycyjnych przetargach czas poświęcony na przygotowanie i zaprezentowanie oferty jest stosunkowo długi.  Pochopnie zadeklarowanej ceny w wysłanej ofercie nie da się już zmienić. Pozyskanie zamówienia w trybach przetargowych to nie tylko opracowanie pisemnej oferty cenowej  i jej złożenie wraz z załącznikami.
 
Proces sprzedaży w elektronicznym trybie przetargowym redukuje konkretne koszty i ryzyka :
  1. redukcja kosztów opracowania dokumentacji ofertowej: eliminacja druku dokumentacji, ryzyko zaoferowania ceny i innych kryteriów o wartości przegrywającej (zarówno za małej jak i za dużej), ryzyko popełnienia błędu w ofercie i sporządzenie jej nie prawidłowo, krótszy czas na przygotowanie oferty
  2. brak kosztów dojazdu z ofertą by złożyć ją na czas
  3. możliwość obsługi innych zamówień podczas trwających w tym samym okresie przetargów
  4. obserwacja ofert konkurentów
  5. możliwość korekty oferty
Platforma https://interzam.pl eliminuje wszystkie wyżej wymienione ryzyka i koszty pozyskania zamówienia dzięki zastosowaniu procedur elektronicznych.  Jedynym kosztem udziału w przetargu elektronicznym jest skompletowanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej.