Oferta

Platforma interzam.pl w trybie SAAS (oprogramowanie jako usługa)
 
Oferowany przez nas dostęp do platformy interzam.pl  w trybie SAAS to nieograniczone źródło możliwości dla każdego działu zakupów.  System interzam.pl ma możliwość obsługi przez internet wielu niezależnych klientów na jednej platformie serwerowej. Ten sprawdzony model pozwala użytkownikom na ograniczanie kosztów realizacji projektu informatycznego oraz ułatwia kontrolę nad wydatkami. Tu zaczyna się gospodarność: zakup oprogramowania w trybie SAAS to 5-10 krotne obniżenie kosztu posiadania i utrzymania oprogramowania przez klienta na jego własnych serwerach. Oprogramowanie interzam.pl może być udostępniane także w standardowym modelu poprzez zainstalowanie oprogramowania na serwerach klienta.
 
Korzyści z trybu SAAS
Minimalizacja inwestycji i kontrola kosztów 
Oprogramowanie interzam.pl dostarczane w modelu "Software as a Service" (SaaS) eliminuje  koszty inwestycji w sprzęt, koszty instalacji i uruchamiania programu lokalnie na komputerze użytkownika, eliminuje koszty utrzymania oprogramowania, i aktualizacji szybko starzejącego się narzędzia. Opłaty za użytkowanie interzam.pl usług są niewielkie (max 10% TCO), a koszty w dłuższej perspektywie w dużym stopniu przewidywalne.
Natychmiastowa dostępność i elastyczność  
Zakup usługi dostępu do platformy interzam.pl  i uruchomienie jej dla klienta nie trwa zwykle dłużej niż jeden dzień. Niezwykle ważnym elementem jest duża elastyczność platformy, której funkcjonalność użytkownicy mogą  skalować i dopasować do swoich potrzeb praktycznie z dnia na dzień. Natomiast kupienie i wdrożenie systemu informatycznego może potrwać nawet do kilku tygodni.
Lepsze wykorzystanie własnego zespołu
Środowisko informatyczne platformy interzam.pl jest zarządzane przez operatora oppe sp z o.o. Korzystanie z systemu poprzez Panel Zamawiającego nie wymaga specjalistycznego przygotowania technicznego. Użytkowanie platformy interzam.pl w trybie SaaS pozwala specjalistom ds. zakupów i zamówień publicznych skoncentrować się na sprawach merytorycznych zarządzania zakupami i przetargami.
Wysoka jakość usługi i profesjonalne wsparcie
Gwarancją, wysokiej jakości usług, pełnego bezpieczeństwa, wysokiej niezawodności i dostępności danych, jest zespół ekspertów dbających w najwyższym możliwym stopniu o satysfakcję klienta. Dedykowany zespół administratorów zajmuje się utrzymaniem usług w modelu 24x7 (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu). Gwarantujemy dostępność aplikacji na poziomie zbliżonym do 99,9%.