Wspólne zamówienie Pilotażowej Medycznej Grupy Zakupowej już opublikowane w TED

Opublikowano dnia 19-03-2014, godz.13:15

Pierwsza w Polsce procedura udzielenia wspólnego zamówienia przez Grupę Zakupową Szpitali już uruchomiona. 

Pilotażowa Medyczna Grupa Zakupowa Medplanet została założona przez 4 warszawskie szpitale z inicjatywy jednostki badawczo-rozwojowej oppe spółki z o.o..

Dla tej pilotażowej grupy zakupowej Szpital Wolski jest liderem postępowania przetargowego, a oppe sp z o.o. jest operatorem zewnętrznym  grupy. 

Informujemy o opublikowaniu w TED  pod nr 2014/S 055-091716 ogłoszenia o wspólnym zamówieniu na dostawy rękawic jednorazowych dla Pilotażowej Medycznej Grupy Zakupowej Medplanet z siedzibą w Warszawie

Przedmiotem wspólnego zamówienia są rękawiczki jednorazowe o wartości przekraczającej próg unijny. Dokumenty przetargowe: SIWZ wraz z ałacznikami jest dostępny do pobrania w zakladce www.oppe.pl/przetargi

 

 

« Wróć