platforma zakupowa

Aplikacja https://interzam.pl obsługuje elektronicznie cały proces wymiany towarów i usług przeniesiony na platformę internetową. Platforma porządkuje wymianę informacji pomiędzy dwoma sektorami gospodarki publicznym i nie publicznym, administracji i przedsiębiorstw... w różnych kierunkach  B2B, A2B i B2A.

System umożliwia zwiększenie efektywności zakupów poprzez wprowadzenie 4 kluczowych elementów:

  1. standaryzacja usług  i dostaw
  2. automatyzacja procesu zakupów
  3. centralna koordynacja i nadzór
  4. elektroniczne rozliczanie umów zakupowych

Aplikacja ma strukturę wielofunkcyjną. Użytkownik może mieć dostęp tylko do wybranych funkcjonalności w modułach lub do całego systemu. Moduły mogą być używane selektywnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami. System obsługuje procedury zakupu towarów i usług widziany z pozycji jednej organizacji Nabywcy lub Grupy zakupowej kilku Nabywców.

Aplikacja posiada tez moduł obsługujący wspólne zamówienia, umożliwiający indywidualny dostęp do firmowego zamówienia uwidocznionego na "koncie użytkownika" uczestnika Grupy Zakupowej. Równocześnie moduł ten agreguje poszczególne zamówienia i generuje wspólne zamówienie dla całej grupy zakupowej.