Polityka prywatności

1.    Gromadzenie danych

1.1. Dane zbierane w czasie rejestracji na stronie

Aby zostać użytkownikiem www.oppe.pl konieczne jest dokonanie rejestracji. Celem rejestracji należy wypełnić formularz, w którym wymagane jest podanie danych podmiotu, a także login i hasło oraz e-mail służące do logowania się do portalu oraz do komunikacji z serwisem.  Rejestracja jest obowiązkowa dla wszytkich stron uczestniczących w przetargu. Zarówno dla ogłaszających przetargi w trybie licytacji elektronicznej jaki i dla użytkowników chcących wziąć w nich udział jako oferenci czy też obserwatorzy. Zanim będzie możliwe korzystanie z usług serwisu, użytkownik  będzie zobowiązany do podania firmy pod jaką działa, nr NIP, REGON, KRS, adres siedziby, numer telefonu, e-mail, imię i nazwisko oraz stanowisko osoby reprezentującej użytkownika.

1.2. Dane zbierane w czasie korzystania z serwisu

Dane pojawiające się podczas licytacji są gromadzone celem wyłonienia dostawców oferujących najlepsze oferty oraz celem sporządzania protokołów z przebiegu licytacji.

1.3. Dane zbierane w czasie kontaktu z serwisem

Podczas kontaktu z portalem za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. zbierane są takie dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, nr telefonu itp.

1.4. Dane zbierane automatycznie przez serwis

W czasie korzystania z portalu oppe.pl, automatycznie zbierane są takie dane użytkownika jak np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

1.5. Retencja danych zgromadzonych przez serwis

Retencja danych, czyli przechowywanie danych, w systemach telekomunikacyjnych zostało uregulowane dyrektywą Unii Europejskiej 2006/24/WE. Dyrektywa ta nakazuje przechowywanie danych przez okres od 6 do 24 miesięcy. W przypadku Polski okres ten jest określony ustawowo i wynosi on 2 lata. Według przyjętej ustawy, artykuł o retencji danych telekomunikacyjnych wszedł w życie w dniu  1 stycznia 2010 r. Po upływie 24 miesięcy  dane są usuwane przez portal tylko tych zarejestrowanych użytkowników, którzy nie byli uczestnikami żadnego przetargu elektronicznego

 2.    Wykorzystywanie danych

2.1.    W żadnym wypadku dane zebrane o użytkownikach nie będą przekazywane bez jego zgody podmiotom trzecim

2.2.    Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia użytkownikowi korzystania z platformy oppe.pl lub do otrzymywania Neslettera o ile taką zgodę wyraził użytkownik.

2.3.    Dane zbierane podczas korzystania z serwisu będą wykorzystane do organizacji i realizacji procesu przetargu w trybie licytacji elektronicznej oraz mogą być użyte do globalnych, branżowych analiz gospodarczych bez możliwości identyfikacji danych osobowych.

2.4.    Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem, a serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zgłoszone problemy.

2.5.    Dane zbierane automatycznie mogą być wykorzystane do rozwiązywania problemów natury technicznej.

2.6.    W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

2.7.    W przypadku naruszenia Regulaminu serwisu oppe.pl, naruszenia prawa, lub gdy będą żądały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane użytkowników organom wymiaru sprawiedliwości na ich uzasadnione żądanie.

3.     Kontakty z użytkownikami

Użytkownicy oppe.pl, występując w dowolnej z ról: jako organizator przetargu w trybie licytacji elektronicznej lub  biorąc udział w przetargu jako oferent, czy też obserwator, będą otrzymywać od serwisu oppe.pl, pocztą elektroniczną, na podany e-mail, niezbędne informacje dotyczące jego przebiegu. Jeżeli pojawią się istotne problemy dotyczące jakiegoś przetargu, mogą również następować kontakty telefoniczne pracowników serwisu z użytkownikami.

Jeżeli użytkownik serwisu zapisał się na Newsletter, lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, to będzie od serwisu otrzymywać go drogą emailową. Każdy użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Neslettera w każdej chwili.

4.     Zmiana danych

Po zalogowaniu się do portalu oppe.pl i wybraniu zakładki Zmiana Danych, użytkownik może wprowadzić aktualizację swoich danych zgromadzonych podczas rejestracji i używanych do zalogowywania się do systemu oraz do otrzymywania Newslettera. Danych użytych do przetargu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią protokołów z przetargu i innych dokumentów.  Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

5.     Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka, które służą identyfikacji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

6.     Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.