Praktyki zakupowe

Najlepsze praktyki zakupowe stosowane w firmach można zamknąć w katalogu 8 punktów:

  1. Kompetencje pracowników ds zakupów
  2. Agregacja zakupów (centralizacja zakupów, grupy zakupowe)
  3. Elektroniczne procedury zakupowe
  4. Internetowe rozwiązania zakupowe (software)
  5. Pomiar efektów zakupów
  6. Drenaż rynku dostaw
  7. Poszerzanie bazy dostawców o firmy  spoza regionalnych
  8. System oceny dostawców

Platforma interzam.pl obsługuje elektronicznie wszystkie praktyki zakupowe.