Procedury

Elektroniczne procedury zakupowe realizowane przez platformę interzam.pl działają wg najlepszych praktyk zarządzania, są zgodne z przepisami krajowego i unijnego prawa zamówień publicznych, przepisami szeroko rozumianego prawa elektronicznego (prawa świadczenia usług drogą elektroniczną, prawo komunikacji elektronicznej). Procedowanie informacji jest dostosowane do uwarunkowań gospodarczych podmiotów sektora publicznego a także sektora przedsiębiorstw MSP.