Proste Procedury

Udział Dostawców w przetargach obsługiwanych przez platformę
https://interzam.pl
to korzyść jakościowa
proste procedury przetargowe oferują innowacyjną ścieżkę sprzedaży
 
 
Nigdy jeszcze sprzedaż w przetargu nie była taka prosta i bezpieczna! 
 
Wystarczy być użytkownikiem platformy interzam.pl aby otrzymywać informacje o ogłaszanych przetargach elektronicznych, wybierać te których wygranie zwiększy sprzedaż i zgłaszać w nich udział. Udział w przetargach elektronicznych jest dostępny po rejestracji https://interzam.pl/rejestracja
 
Aby uzyskać dopuszczenie do udziału w wybranym przetargu elektronicznym wystarczy wykonać procedury on-line wskazane w ogłoszeniu o przetargu elektronicznym.
 
Treść ogłoszenia zawsze jest do pobrania ze strony interzam.pl, oppe.pl lub stron Zamawiających.
Aby składać swoje oferty na swoje produkty Zamawiającemu w danym przetargu, wystarczy zalogować się we podanym w ogłoszeniu czasie do Panelu Licytacji. W tym Panelu składa się własne oferty, obserwując równocześnie jakie oferty składają konkurenci. Informacja o Wykonawcy, który uzyskał zamówienie na oferowane produkty lub usługi jest do pobrania niezwłocznie po zakończeniu przetargu ze strony https://interzam.pl po zalogowaniu się do Panelu Dostawcy.
Taką sprzedaż  wykonuje się nie wychodząc z firmy, zza biurka działu sprzedaży. To są naprawdę duże ułatwienie.