Przetarg nieograniczony

Procedura przetargu nieograniczonego jest podstawową procedurą  udzielania zamówienia obsługiwaną przez platformę interzam.pl.

System pozwala na wewnętrzne procedowanie zamówienia, aż do opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w UZP lub TED.  System wspomaga tworzenie e-katalogów dzieki kreatorowi definiowania przedmiotu zamówienia.

Wprowadzenie zgłoszonych ofert do systemu pozwala na wyłonienie najlepszej oferty i wygenerowanie dokumentacji poprzetargowej.