Przetarg publiczny nr 2014/S 055-091716 - Medyczna Grupa Zakupowa Medplanet

Powiadomienie

Opublikowano dnia 09-06-2014, godz.08:39

Powiadomienie o najkorzystniejszym wyborze dla: Dostawa rękawic medycznych jednorazowych i rękawic chirurgicznych na potrzeby zamawiających uczestników pilotażowej Medycznej Grupy Zakupowej Medplanet

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Opublikowano dnia 16-04-2014, godz.08:39

Odpowiedzi na pytania wykonawców w sprawie SIWZ

TED - Zmiana ogłoszenia nr 2014131177

Opublikowano dnia 16-04-2014, godz.08:39

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

TED - Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowano dnia 19-03-2014, godz.12:01

Dostawa rękawic medycznych jednorazowych i rękawic chirurgicznych na potrzeby zamawiających uczestników pilotażowej Medycznej Grupy Zakupowej Medplanet

zal nr 2 Formularz asortymentowo cenowy edytowalny

Opublikowano dnia 16-04-2014, godz.08:39

Edytowalny formularz asortymentowo cenowy w formacie Excela

SIWZ - Wspólna specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Opublikowano dnia 19-03-2014, godz.09:39

Dostawa rękawic medycznych jednorazowych i rękawic chirurgicznych na potrzeby zamawiających uczestników pilotażowej Medycznej Grupy Zakupowej Medplanet

SIWZ - Zał. nr 1 - Wzór oferty

Opublikowano dnia 19-03-2014, godz.12:10

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Dostawę rękawic medycznych jednorazowych i rękawic chirurgicznych na potrzeby zamawiających uczestników pilotażowej Medycznej Grupy Zakupowej Medplanet

SIWZ - Zał. nr 2 - Formularz asortymentowy ilościowo-cenowy

Opublikowano dnia 19-03-2014, godz.17:40

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Dostawę rękawic medycznych jednorazowych i rękawic chirurgicznych na potrzeby zamawiających uczestników pilotażowej Medycznej Grupy Zakupowej Medplanet

SIWZ - Zał. nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Opublikowano dnia 19-03-2014, godz.09:39

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Dostawę rękawic medycznych jednorazowych i rękawic chirurgicznych na potrzeby zamawiających uczestników pilotażowej Medycznej Grupy Zakupowej Medplanet

SIWZ - Zał. nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Opublikowano dnia 19-03-2014, godz.09:39

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Dostawę rękawic medycznych jednorazowych i rękawic chirurgicznych na potrzeby zamawiających uczestników pilotażowej Medycznej Grupy Zakupowej Medplanet

SIWZ - Zał. nr 5 - Wzór umowy

Opublikowano dnia 20-03-2014, godz.12:40

Załącznik nr 5 do SIWZ_umowa.pdf

SIWZ - Zał. nr 6 - Arkusze Ocen

Opublikowano dnia 19-03-2014, godz.09:39

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Dostawę rękawic medycznych jednorazowych i rękawic chirurgicznych na potrzeby zamawiających uczestników pilotażowej Medycznej Grupy Zakupowej Medplanet

SIWZ - Zał. nr 7 - Wykaz wykonanych dostaw

Opublikowano dnia 19-03-2014, godz.09:39

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Dostawę rękawic medycznych jednorazowych i rękawic chirurgicznych na potrzeby zamawiających uczestników pilotażowej Medycznej Grupy Zakupowej Medplanet

SIWZ - Zał. nr 8 - Informacja o grupie kapitałowej

Opublikowano dnia 19-03-2014, godz.09:39

Dostawa rękawic medycznych jednorazowych i rękawic chirurgicznych na potrzeby zamawiających uczestników pilotażowej Medycznej Grupy Zakupowej Medplanet

« Wróć do przetargów