przetargi elektroniczne

Ze względu na szerokie możliwości systemu stosujemy elastyczną politykę cenową, której najważniejszą zaletą jest ukierunkowanie na satysfakcję klienta. Naszymi klientami są:

  1. podmioty dokonujące zakupów w indywidualnych postępowaniach
  2. grupy organizujące wspólne zakupy
  3. dostawcy sprzedający produkty

Zamawiający mogą korzystać z  kilku trybów przetargowych w publicznej procedurze krajowej i unijnej oraz w trybie przetargu elektronicznego niepublicznego:

  1. licytacja elektroniczna przetarg publiczny
  2. przetarg publiczny nieograniczony z aukcją elektroniczną
  3. przetarg publiczny nieograniczony trybie tradycyjnym bez aukcji
  4. przetarg publiczny dynamiczny system zakupów
  5. przetarg elektroniczny niepubliczny

  Wycena dostępu do modułu przetargowego platformy jest wykonywania w każdym przypadku indywidualnie dla każdego podmiotu.