przetargi elektroniczne

Podmioty, których celem jest maksymalizacja korzyści finansowej, powinny wykorzystywać platformy zakupowe i procedury elektroniczne by zapewnić sobie nawyższą jakość i najmniejszy koszt nabycia pozyskiwanych zasobów. W przetargach elektronicznych realizowanych przez platformę interzam.pl , Kupujący może wskazać kryteria oceny oferty na przedmiot zamówienia, które pozwolą mu zakup właściwego zasobu. Składanie ofert przez dostawców, dla kryteriów wskazanych przez Kupującego, odbywa się on-line.  Negocjowane on-line kryteria mogą być np takie jak: cena, termin płatności, termin dostawy, koszty serwisu, koszty dostawy, koszt gwarancji, jakość i inne warunki handlowe. Podstawą wyłonienia oferty jest obliczenie wartości ekonomicznej złożonych ofert i wskazanie tej, która dla Kupującego ma tą wartość największą. Przetarg elektroniczny, jako procedura wyłaniania dostaw dla podmiotów sektora MSP, jest coraz częściej stosowana w praktyce gospodarczej.