Rejestracja

Aby uruchomić nowy kanał sprzedaży wystarczy zarejestrowac się tutaj:  https://interzam.pl/rejestracja
 
Sprzedaż poprzez e-procedury w systemie interzam.pl jest bardziej efektywna i przynosi same korzyści:
 1. niskie koszty transakcyjne
  • obniżenie kosztów przygotowania dokumentów przetargowych
  • niższe ryzyko błędnych decyzji
  • obniżenie kosztów udziału w przetargu
  • dostęp przez internet
 2. proste procedury
  • przesyłanie dokumentów on-line
  • elektroniczne składanie ofert
  • możliwość korekty oferty
  • przyjazny interface
 3. jasne reguły
  • równość szans
  • poufność danych
  • dostępność informacji
  • raporty on-line