Przedsiębiorstwa MSP

Wprowadzenie elektronicznych procedur zakupowych i wykorzystanie https://interzam.pl jako narzędzia do zaopatrzenia, przynosi małym i średnim przedsiębiorstwom (sektor MSP) dużo więcej korzyści niż inne  procedury zakupowe. Jednak sektor ten z dużą rezerwą podchodzi do wdrożenia rozwiązań IT klasy ERP do  zarządzania zasobami firmy. Głownie dlatego że istniejące na rynku systemy są bardzo skomplikowane, o wysokiej cenie zakupu i dużych kosztach utrzymania.

Internetowa platforma zarządzania zamówieniami  https://interzam.pl  to  system zaprojektowany dla działów zakupów małej i średniej firmy. Wszystkie procedury zakupowe w jednym miejscu, dostępne on-line. 

Najważniejsze korzyści to: 

  • uzyskanie niższych cen na nabycie surowców i usług  
  • obniżenie kosztów zaopatrzenia dzięki jasnym i oszczędzającym czas procedurom elektronicznym
  • zwiększenie kręgu dostawców, którzy dzięki elektronicznym przetargom niepublicznym mają szansę na zwiększenie swojej sprzedaży
  • zwiększenie jakości dostaw dzięki porównywalności ofert 
  • wprowadzenie postępowania niezależnego od subiektywnych preferencji kupców
  • zapewnienie osobom odpowiedzialnym za zakupy nowoczesnego narzędzia do wykonywania swoich obowiązków łatwo i przyjemnie zwiększając ich efektywność  
  • dostępność do wyników z przebiegu negocjacji bezpośrednio po przetargu
  • zagwarantowanie bezpieczeństwa negocjacji on-line
  • możliwość wprowadzenia  wielu kryteriów oceny ofert