Wspólne zamówienia

Podstawą funkcjonowania Grupy Zakupowej jest ustalenie  wspólnego zamówienia dla wszystkich uczestników grupy.

Wspólne zamówienie to szereg spraw wymagajacych wspólnego jednolitego stanowiska grupy, z któych najwazniejsze to:

  1. ustalenie wspólnej listy zakupowej
  2. przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na który wszyscy uczestnicy grupy wyrazą zgodę,
  3. uzgodnienie z grupą jakie wymagania musi spełnić wykonawca by być dopuszczonym do przetargu
  4. uzgodnienie procedury wyłaniania dostawcy
  5. uzgodnienie treści umowy jaka powinna być zawarta z wyłonionym dostawcą. 

Platforma interzam.pl  dzieki specjalistycznym rozwiązaniom w webowej technologii umożliwi sprawną realizację całego procesu wspólnego zamówienia.