Wykonawcy

Dostawcą, w rozumieniu prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego i niniejszej platformy, jest każdy podmiot prawny, który zgłosi swój udział w przetargu (publicznym lub prywatnym) na dostawy, usługi czy roboty budowlane, będzie składać w trakcie postępowania przetargowego swoje oferty i wygra z konkurencją. Sprzedaż w kanale przetargów elektronicznych jest jedną z najbardziej efektywnych metod sprzedaży i dzięki swoim elektronicznym procedurom daje wiele więcej korzyści Uczestnikom niż tradycyjne postępowania.

Rejestracja zapewnia dostęp do pełnej informacji o warunkach udziału w przetargu i o przedmiocie zamówienia. Najważniejsza korzyść dla Dostawców to elektroniczny dostęp do udziału w przetargach prywatnych i publicznych i możliwość składania ofert on-line.

W przetargach publicznych średnio bierze udział 2,8 dostawcy/przetarg. To bardzo mało firm. Dzięki tej aplikacji internetowej, sektor publiczny staje się bardziej dostępny dla potencjalnych dostawców. Firmy MSP dostają szansę na otwarcie nowego kanału sprzedaży swoich produktów - bezpośrednio do klienta, który już wie co i kiedy chce kupić. 

Tu jest aktualna lista przetargów https://interzam.pl/aukcje-aktualne/

Wejdź i sprawdź czy na tej liście są twoi Klienci zgłaszający gotowość zakupu twoich produktów !!!