wzrost rentowności

Dla każdej firmy jako organizacji zorientowanej na zysk, kluczowym wskaźnikiem ekonomicznym mierzącym efektywność zarządzania jest rentowność prowadzonej działalności gospodarczej. Czas to pieniądz.

Na dzisiejszym rynku nadprodukcji na wskaźnik rentowności ma wpływ  przede wszystkim koszt nabycia zasobów. Aplikacja internetowa https://interzam.pl pomaga skutecznie obniżyć czas i koszty nabywania zakupów strategicznych, usług oraz kosztów zaopatrzenia. 

Analiza uzyskiwanych cen podczas przetargów elektronicznych wskazuje iż to narzędzie jest jednym z najbardziej efektywnych.  Obniżenie cen w przetargach elektronicznych jest różne w zależności od branży od 5% aż do 40% cen wywoławczych.