zakupy firmowe

Podmioty sektora MSP mogą w dowolny,  ustalony w swoim regulaminie, sposób udzielać zamówień na dostawy oraz wyłanianiać dostawców. Jedyne ograniczenia to rachunek ekonomiczny oraz uczciwość biznesowa. Tradycyjnie stosowaną procedurą zakupową jest zapytanie o cenę. Dla dużych inwestycji, firmy czasem publikują ogłoszenie o niepublicznym zamówieniu. Dostawca w takim przetargu jest wyłaniany w tradycyjnym postępowaniu.  Podmioty mogą wybierać oferty wyłonione w trybie przetargu elektronicznego.  
 
Platforma interzam.pl jest propozycją realizacji firmowych procedur zakupowych w trybie elektronicznym. Jest narzędziem internetowym, które umożliwia podmiotom sektora niepublicznego efektywną realizację zakupów. Z platformy obok MSP mogą korzystać:
  • niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
  • uczelnie  niepubliczne
  • jednostki naukowo-badawcze
  • inne podmioty prawa niepublicznego
  • inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą np organziacje pozarządowe