zamówienia publiczne

Ustawodawca dla podmiotów sektora publicznego wprowadził trzy tryby przetargów elektronicznych, które zezwalają na użycie internetowych platform:

 1. licytacja elektroniczna
 2. przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną
 3. dynamiczny system zakupów

Platforma interzam.pl służy zarządzaniu zamówieniami publicznymi i niepublicznymi w wybranym trybie przetargowym.  Platforma gwarantuje zgodność zastosowanych procedur przetargowych z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.


Podstawowe procedury wstępne:

1. znakowanie czasem

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na aktualny czas wyświetlany podczas licytacji w prawej części ekranu. Jest on o tyle istotny, iż ten czas jest decydujący dla oceny momentu dokonywania poszczególnych czynności, w tym również  i dla oceny, czy dane postąpienie zostało złożone przed zamknięciem licytacji / zakończeniem etapu. Powyższe rozwiązanie pozwoli uniknąć problemów związanych z niejednolitością czasów ustawionych na komputerach poszczególnych uczestników licytacji elektronicznej.

2. rejestracja 

 •  Po zakończeniu procesu rejestracji, informacje podane w formularzu mogą być uaktualnione przez użytkownika w zakładce: „Zmiana danych”. 
 • Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie użytkownicy zarejestrowani w systemie, rejestracja  jest dokonywana samodzielnie, przy czym: 
  • Zamawiający dokonuje swojej rejestracji przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia i musi mieć na uwadze, że wprowadzone dane  zostaną następnie automatycznie wprowadzone do dokumentów przetargowych 
  • Wykonawca musi dokonać rejestracji przed datą wysłania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji i musi mieć na uwadze, że wprowadzone dane,będa automatycznie pobierane do wszelkich  raportów oraz umowy w przypadku wygrania przetargu.
  • wprowadzony LOGIN musi być unikatowym ciągiem alfanumerycznym
 • Po wpisaniu wszystkich danych należy nacisnąć przycisk "rejestruj"; spowoduje to wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie przesłana na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail; w celu zakończenia procesu rejestracji, należy kliknąć na podany w wiadomości link aktywacyjny.