Zarządzanie przez wiedzę

Pilotażowy program badawczy "Mechanizmy współpracy w szpitalnictwie" został rozpoczęty. Celem programu jest pozyskanie informacji o kierunkach badania  z zakresu nauk o zarządzaniu tworzących się Medycznych Grup Zakupowych. Oppe sp  z o.o. jest pierwszym w Polsce operatorem pilotażowej medycznej grupy zakupowej. Grupa ta jest objęta obserwacją naukowo-badawczą. Przeprowadzone ankiety i wywiady pozwolą na opracowanie kierunków badawczych.