zarządzanie zakupami

Ze względu na szerokie możliwości platformy interzam.pl jej najważniejszą zaletą jest zaoferowanie:

A. kontroli nad własnym budżetem zakupowym dla:

 1. podmiotów dokonujących zakupów indywidualnie
 2. grup podmiotów organizujących wspólne zakupy 

B. elektronicznego kanału sprzedaży dla:

 1. wykonawców chcących poszerzyc sprzedaż o nowy segment: kupujących użytkowników platformy interzam.pl

Oferujemy kilka rozwiązań systemowych zarządzania zakupami:

 1. dostęp do Panelu Zamawiającego dla indywidualnych klientów 
 2. dostęp do modułu GPO uczestników Grup Zakupowych dokonującej wspólnych zakupów
 3. dostęp do Panelu Dostawcy dla oferentów sprzedających swoje produkty w procedurach przetargowych obsługiwanych przez platformę interzam.pl

Zamawiający mogą korzystać z  kilku trybów przetargowych w publicznej procedurze krajowej i unijnej oraz w trybie przetargu elektronicznego niepublicznego:

 1. licytacja elektroniczna przetarg publiczny
 2. przetarg publiczny nieograniczony z aukcją elektroniczną
 3. przetarg publiczny nieograniczony trybie tradycyjnym bez aukcji
 4. przetarg publiczny dynamiczny system zakupów
 5. przetarg elektroniczny niepubliczny

  Wycena dostępu do platformy jest wykonywania w każdym przypadku indywidualnie dla każdego podmiotu.